Activitats extraescolars

Needsports ofereix en l’àmbit extraescolar un ventall d’activitats des de P3 fins a 6è per tal de promocionar l’activitat física, l’esport i el lleure en l’àmbit escolar.

Volem aconseguir que les activitats esportives escolars siguin una de les millors opcions per l’educació esportiva i de lleure dels nens/nenes.

Conjuntament amb les Ampes decidim quin serà el tipus d’activitats i els horaris.

Els nostres monitors treballen per fomentar:

  • El treball en grup
  • El respecte amb els altres
  • El saber compartir
  • Els jocs sense discriminacions
  • La participació activa
  • L’esforç
(El curs 2018/19 Needsports col·labora amb les següents Ampes i Centres Educatius)

Ampa Escola Parellades


Activitats extraescolars curs 2018/19

Institut Manuel de Cabanyes


Activitats extraescolars curs 2018/19

Ampa Escola Les Roquetes


Activitats extraescolars curs 2018/19

Ampa Escola Santa Eulàlia


Activitats extraescolars curs 2018/19

Ampa Escola Mediterrània


Activitats extraescolars curs 2018/19

Ampa El Pi


Activitats extraescolars curs 2018/19

Ampa L'aragai


Activitats extraescolars curs 2018/19