CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE informa de que és titular del website www.needsports.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE informa de les següents dades i domicili fiscal a 08880 VILANOVA I LA GELTRUL a direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és empresa info@needsports.cat.

USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines NEEDSPORTS.CAT, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts del website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE no serà preceptiva la instal•lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat NEEDSPORTS.CAT, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: NEEDSPORTS.CAT 08880 VILANOVA I LA GELTRUL. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILANOVA I LA GLETRÚ